Past winners of the Idemitsu Music Award

33rd (2023)

Saki Tozawa (violin)
Hina Maeda (violin)
Keigo Mukawa (piano)

32nd (2022)

Masaya Kamei (piano)
Tomoki Sakata (piano)
Misaki Morino (Soprano)

31st (2021)

Michiaki Ueno (cello)
Seiji Okamoto (violin)
Aimi Kobayashi (piano)

*Due to the spread of the new coronavirus infection, opportunities for musicians to perform were lost in 2020, so the 31st selection period has been set to two years, 2020 and 2021.

30th (2019)

Haruma Sato (cello)
Mone Hattori (violin)
Mao Fujita (piano)

29th (2018)

Tomohiro Ushida (piano)
Ren Goko (violin)
LEO [Reo Konno] (Koto)

28th (2017)

Kohei Ueno (saxophone)
Yuya Okamoto (cello)
Ayana Tsuji (violin)

27th (2016)

Kanami Araki (oboe)
Sara Kobayashi (Soprano)
Kyohei Sorita (piano)

26th (2015)

Kentaro Kawase (conductor)
Shoichi Yabuta (composer)
Kazuhito Yamane (violin)

25th (2014)

Ryosuke Suo (violin)
Hidejiro Honjo (shamisen)
Kazuma Miura (bandoneon)

24th (2013)

Miki Kobayashi (violin)
Tatsuki Narita (violin)
Miho Hasama (composition, arrangement, piano)

23rd (2012)

Yu Kurokawa (violin)
Satoru Nishimura (tenor)
Mariko Fukushi (bassoon)

22nd (2011)

Miyuji Kaneko (piano)
Noriko Tsukagoshi (marimba)
Mami Hagiwara (piano)

21st (2010)

Lisa Kataoka (koto)
Shion Minami (violin)
Kazuki Yamada (conductor)

20th (2009)

Eriko Ara (oboe)
Hisako Kawamura (piano)
Fumiaki Miura (violin)
Dai Miyata (cello)

19th (2008)

Sayako Kusaka (violin)
Kazuko Shinozaki (harp)
Mutsumi Taniguchi (Mezzo-Soprano)

18th (2007)

Yasushi Ohagi (guitar)
Noriko Koide (composer)
Kyoko Yonemoto (violin)

17th (2006)

Yoko Kikuchi (piano)
Yu Kosuge (piano)
Yuki Koyama (flute)

16th (2005)

Yoshinobu Kamei (clarinet)
Mihoko Kinoshita (Soprano)
Hibiki Tamura (piano)

15th (2004)

Shunsuke Sato (violin)
Shota Nakano (piano)
Gen Yokosaka (cello)

14th (2003)

Tamaki Kawakubo (violin)
Akiko Nakajima (Soprano)
Takashi Matsunaga (jazz piano)

13th (2002)

Misato Mochizuki (composer)
John Ken Nuzzo (tenor)
Mayuko Kamio (violin)

12th (2001)

Masaru Okada (piano)
Tatsuya Shimono (conductor)
Mihoko Fujimura (Mezzo Soprano)

11th (2000)

Hiroaki Oi (piano)
Daisuke Muranaka (conductor)
Maki Mori (Soprano)

10th (1999)

Hideto Ihara (baritone)
Yuichi Iwano (academic research)
Sayaka Shoji (violin)
Daisuke Suzuki (guitar)
Kenichi Furube (oboe)

9th (1998)

Takeyuki Kakei (piano)
Mieko Sato (soprano)
Kei Fukui (tenor)
Tomomi Nishimoto (conductor)
Mitsumasa Saito (academic research)

8th (1997)

Sunao Isaji (composer)
Dogen Kinowaki (flute)
Junichi Onuma (academic research)
Mai Takematsu (harp)
Hideki Nagano (piano)

7th (1996)

“Grand Prize” Kazushi Ohno (conductor)
Daishin Kashimoto (violin)
Momo Kodama (piano)
Rie Hamada (Soprano)

6th (1995)

"Grand Prize" Mitsuko Shirai (Mezzo Soprano)
Atsuhiko Gondai (composer)
Mayako Sone (harpsichord)
Eijin Nimura (violin)

5th (1994)

"Grand Prize" Orchestra Ensemble Kanazawa
Junko Onishi (jazz piano)
Kaori Muraji (guitar)
Tatsuya Yabe (violin)

4th (1993)

Emiko Suga (Soprano)
Nobuya Sugawa (saxophone)
Seiji Choki (academic research)
Yayoi Toda (violin)

3rd (1992)

Takahiro Ono (sound design)
Toshiro Saruya (composer)
Kyoko Takezawa (violin)
Nanae Yoshimura (20 keikoto)
Akira Wakabayashi (piano)

2nd (1991)

Chiharu Sakai (piano)
Yutaka Sado (conductor)
Masakazu Natsuda (composer)
Takashi Harada (Ondes Martenot)
Kaeko Mukoyama (cello)

1st (1990)

Ken Ito (composer)
Yui Kakinuma (composer)
Futoru Katsube (baritone)
Yasushi Toyoshima (violin)
Ryusuke Numajiri (conductor)

[Cumulative number of award winners: 115 people/one organization]